Cơ quan ban hành: Quốc hội
luat-thanh-nien Văn bản pháp quy Quốc hội Thể lệ