Triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” và “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”

Thứ Sáu, 28/06/2024

Ngày 28/6/2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” và “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”. Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Như Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn và bí thư các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Hội nghị được nghe đồng chí Báo cáo viên triển khai về nội dung, giải pháp thực hiện 12 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2023 - 2027 và 04 tiêu chí c xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Ninh Bình thời kỳ mới năm 2024, cụ thể: Tiêu chí 1: Có lý tưởng cách mạng; Tiêu chí 2: Có hoài bão, khát vọng vươn lên; Tiêu chí 3: Tiên phong hành động; Tiêu chí 4:Sáng tạo không ngừng.

Các đại biểu cũng đã tiến hành trao đổi, thảo luận về 04 hành động cụ thể của thanh thiếu niên thực hiện cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” gồm gồm: Tuân thủ; Lành mạnh; An toàn; Trách nhiệm và thực hiện các nội dung ứng xử văn minh trên không gian mạng thông qua các hành động

Đồng chí Trịnh Như Lâm, TUV, UVBCH TWĐ, Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tăng cường tuyên truyền về nội dung 02 cuộc vận động; tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu, thực hiện theo các tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên, tạo môi trường cho thanh thiếu niên ứng xử văn minh trên không gian mạng; nâng cao kỹ năng của cán bộ nòng cốt trong đoàn viên thanh niên, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn trong triển khai, thực hiện các cuộc vận động; linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn nội dung, hình thức triển khai cuộc vận động theo từng khối đối tượng thanh thiếu niên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

Liên kết website