HUYỆN ĐOÀN YÊN MÔ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2021-2022

Thứ Sáu, 08/10/2021

             Ngày 08/10/2021, Huyện đoàn Yên Mô, Hội đồng Đội huyện Yên Mô tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2021.

Yên Mô

Đến dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Trưởng phòng Giáo Dục và Đạo tạo huyện Yên Mô; cùng các đồng chí trong BTV Huyện đoàn, ủy viên Hội đồng Đội huyện và các đồng chí là giáo viên, Tổng phụ trách Đội, Chỉ huy Đội của 36 Liên đội trên địa bàn huyện.

Thông qua lớp bồi dưỡng, 36 đồng chí Giáo viên - Tổng phụ trách Đội và 17 cán bộ Chỉ huy Đội được trang bị những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XXI; công tác quản lý hồ sơ sổ sách, các bài múa hát tập thể; công tác phát triển đội viên và  một số mô hình hoạt động cho đội viên; hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018-2022; kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động trò chơi, múa hát tập thể…

Tổ chức lớp bồi dưỡng là dịp để cán bộ Đội, Tổng phụ trách Đội, Cán bộ chỉ huy Đội trong toàn huyện được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Những cách làm hay, mô hình hoạt động sáng tạo hiệu quả, đồng thời sẽ vận dũng những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội đã tiếp thu được tại lớp bồi dưỡng về tổ chức các hoạt động phù hợp với địa phương, đơn vị để thực hiện thành công chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022.

Huyện đoàn Yên Mô

Cùng chuyên mục
Liên kết website