NINH BÌNH TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 80 NĂM BÁC HỒ VỀ NƯỚC TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 – 28/01/2021)

Thứ Sáu, 22/01/2021

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1980 – 19/05/2021), 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021), vừa qua BTV Thành đoàn Ninh Bình tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021). Thông qua đó không chỉ giúp giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử, thể hiện lòng tự hào, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, mà còn củng cố niềm tin của cán bộ đoàn viên thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.

z2980396307394 72a6db68c1acac842b6b52ec36be1752

Sự kiện Lãnh tụ Nguyễn ái quốc trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam cho thấy tầm nhìn chiến lược của vị lãnh tụ thiên tài, không chỉ tạo ra bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX mà còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên thành phố Ninh Bình nói riêng ngày nay cần tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta hãy thường xuyên noi gương Bác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, tìm tòi, đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ học tập. Mỗi đoàn viên, đảng viên hãy cố gắng xứng đáng là học trò, con cháu của Bác Hồ; mỗi người dân Việt Nam xứng đáng là công dân của đất nước Hồ Chí Minh.

Thành đoàn Ninh Bình

Liên kết website