Info Những điểm mới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thứ Bảy, 08/10/2022

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ toàn tỉnh với những đổi mới, sáng tạo.

Cùng chuyên mục