Tiến tới Đại hội XIV

Tâm tư, tình cảm của đoàn viên, thanh niên gửi tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thứ Bảy, 08/10/2022

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện quan trọng của tuổi trẻ toàn tỉnh. Với niềm tin, trách nhiệm, sự kỳ vọng, những cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu đã gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình tới Đại hội. Cùng đến với những chia sẻ đầy tâm huyết của họ:

Info Những điểm mới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thứ Bảy, 08/10/2022

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ toàn tỉnh với những đổi mới, sáng tạo.

CÔNG BỐ BIỂU TRƯNG CHÍNH THỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2022-2027

Thứ Tư, 07/09/2022

Ngày 1/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình chính thức công bố biểu trưng của đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2022-2027.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA1 LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2022-2024 VỚI CHỦ ĐỀ "ĐOÀN KẾT - SÁNG TẠO - XUNG KÍCH - TÌNH NGUYỆN"

Thứ Tư, 07/09/2022

Trong ngày 17/6, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng nghề Lilama1 lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Liên kết website