Yên Mô: Tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Thứ Tư, 21/09/2022

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu đầy đủ, đúng đắn những quy định của Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030; đồng thời thực hiện nghiêm túc các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên được quy định trong luật. Chiều ngày 20/9/2022, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện. Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện phối hợp Phòng Nội vụ huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. 

Tại Hội nghị, đại biểu được thông tin những vấn đề trọng tâm, những điểm mới và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030. Đồng thời, đại biểu cũng trao đổi, chia tổ thảo luận những vấn đề trọng tâm trong giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và tiền đề cho sự phát triển của thanh niên trong thời gian tới; các hoạt động của Đoàn hỗ trợ thanh niên Thạnh Phú khởi nghiệp, lập nghiệp trong thời gian sắp tới,….

Thông qua hoạt động tuyên truyền, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030; đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm các cơ sở đoàn trong việc chung tay đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, khẳng định và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Liên kết website