Xây dựng lẽ sống cao đẹp trong thanh niên vì sự phồn vinh của đất nước

Thứ Tư, 14/12/2022

Trao đổi về ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn kêu gọi, tuổi trẻ Việt Nam hãy xây dựng lối sống tích cực, lan tỏa khát vọng cống hiến, lẽ sống cao đẹp hòa vào dòng chảy chung của đất nước, tạo sức mạnh cộng sinh to lớn để xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường.

Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn

Mỗi giai đoạn lịch sử của dân tộc, thanh niên mang trong mình một khát vọng, sứ mệnh. Vậy trong thời đại mới, khát vọng cống hiến, lẽ sống của thế hệ thanh niên hiện nay là gì, thưa anh?

Thanh niên ở thời kỳ nào cũng vậy, luôn năng động, sáng tạo, tràn đầy hoài bão và lý tưởng. Tôi nghĩ rằng mỗi cá nhân đều có những khát vọng riêng và chung, khát vọng riêng thì mỗi người mỗi khác, nhưng khát vọng chung của thanh niên thì trong thời kỳ nào cũng vậy, đó là cống hiến cho quê hương, cho đất nước. Biểu hiện của khát vọng, lẽ sống đó trong lớp thanh niên thời kỳ trước là độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong bản Di chúc, Bác đã khẳng định: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”. Trong thời kỳ hội nhập, đổi mới, kỷ nguyên của khoa học và công nghệ, khát vọng, lẽ sống của thế hệ trẻ hôm nay là học tập, lao động, là đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp để làm giàu cho bản thân và cống hiến vì mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây cũng là tinh thần chủ đạo, là lời hiệu triệu mà Đại hội XIII của Đảng đã kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

 

Xây dựng lẽ sống cao đẹp trong thanh niên vì sự phồn vinh của đất nước ảnh 1

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trò chuyện với các tài năng trẻ về khoa học công nghệ. Ảnh: Dương Triều

Hiện nay, T.Ư Đoàn đang triển khai đợt sinh hoạt chính trị "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên" với nhiều hoạt động phong phú, trong các cấp bộ Đoàn, ĐVTN cả nước. Tôi mong rằng, qua đợt sinh hoạt này, mỗi bạn trẻ hãy xác định cho mình một lẽ sống cao đẹp; lấy mục tiêu cống hiến cho xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN làm lẽ sống, lý tưởng của mình, chung tay vì mục tiêu xây dựng đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI.

Diễn ra trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động mạnh mẽ mọi mặt đời sống xã hội; đặc biệt Đại hội lần thứ XIII của Đảng đặt ra mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc vào năm 2045, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định mục tiêu như thế nào, thưa anh?

ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII diễn ra trong xu thế hội nhập sâu rộng và những chuyển biến mạnh mẽ của xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thanh niên thế hệ mới (hay thường gọi là Gen Z) được thụ hưởng những thành quả to lớn của công cuộc đổi mới đất nước; có rất nhiều thay đổi về suy nghĩ, lối sống, năng động hơn, sáng tạo hơn, ham thích khám phá cái mới. Những điều đó đặt ra yêu cầu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn; chuyển hướng từ tổ chức hoạt động cho thanh niên sang hướng dẫn, định hướng các hoạt động, đưa thanh niên thành chủ thể, thành người trực tiếp tổ chức hoạt động để họ có cơ hội trải nghiệm, khẳng định bản thân, rèn luyện trưởng thành.

 

Xây dựng lẽ sống cao đẹp trong thanh niên vì sự phồn vinh của đất nước ảnh 2

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (thứ 3, từ phải sang) tham quan các sản phẩm triển lãm tại ĐH Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư. Ảnh: Bảo Anh

Mặt khác, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra giấc mơ lớn của cả dân tộc với mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện được mục tiêu đó, thế hệ trẻ đóng vai trò quyết định. Để phát huy khát vọng cống hiến, xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước, mục tiêu chung được xác định tại Đại hội lần này hướng tới xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, xây dựng thế hệ thanh niên nhanh nhạy trong tiếp cận và ứng dụng kiến thức khoa học, công nghệ tiên tiến; có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp; có ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo; có lý tưởng sống và khát vọng vươn lên.

Trong thời kỳ hội nhập, đổi mới, kỷ nguyên của khoa học và công nghệ, khát vọng, lẽ sống của thế hệ trẻ hôm nay là học tập, lao động, là đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp để làm giàu cho bản thân và cống hiến vì mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây cũng là tinh thần chủ đạo, là lời hiệu triệu mà Đại hội XIII của Đảng đã kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Với khẩu hiệu “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”, ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 không chỉ là ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước mà còn là dịp để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định các mục tiêu phát huy thế hệ thanh niên thời đại mới, xứng đáng là người bạn lớn của thanh niên Việt Nam.

Ba nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ

Cùng sự chuyển động chung của đất nước, bối cảnh hiện nay, Đoàn thanh niên xác định đâu là những nhiệm vụ trọng yếu để dồn sức thực hiện mang lại giá trị cho Tổ quốc, thanh niên, thưa anh?

Mỗi một giai đoạn lịch sử, căn cứ sự chỉ đạo, định hướng của Đảng, yêu cầu của đất nước, Đoàn thanh niên luôn xác định cho mình những nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trọng tâm để thực hiện một cách tốt nhất. Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dự kiến xác định 3 nhiệm vụ đột phá.

Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đủ tâm và tầm để dẫn dắt, thúc đẩy thanh niên phát triển. Đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ phù hợp quy định của Đảng, pháp luật nhà nước.

 

Xây dựng lẽ sống cao đẹp trong thanh niên vì sự phồn vinh của đất nước ảnh 3

Các đại biểu tại ĐH Đoàn tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Như Ý

 

Hai là, triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo. Trọng tâm là phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ba là, nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo,... Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Việc xây dựng và xác định ba nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ là việc cụ thể hóa Nghị quyết ĐH XIII của Đảng và mục tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Tôi nghĩ rằng, đây sẽ là cơ sở rất quan trọng để các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa, tập trung thực hiện tạo điểm nhấn nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm tới.

Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đột phá đó, theo tôi mỗi cán bộ Đoàn, mỗi cấp bộ Đoàn cần nhận thức rõ và thông suốt tư tưởng tập trung cụ thể hóa để thực hiện các nhiệm vụ đột phá trong xây dựng và triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong tổ chức thực hiện, phải triển khai đồng bộ cả 3 nhiệm vụ đột phá trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; đồng thời xây dựng các chương trình, hoạt động, tham mưu với cấp ủy, chính quyền chủ trương, chính sách để giúp Đoàn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ này.

Nêu cao tính hành động, lãnh nhận trách nhiệm

Để thực hiện được những nhiệm vụ, mục tiêu đó, ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII thể hiện tính hành động như thế nào, thưa anh?

Quan điểm chung trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi là thực chất, rõ việc, tăng tính hành động. Những tư tưởng đó thể hiện rất rõ trong công tác tổ chức Đại hội lần này.

Cùng với chuẩn bị Văn kiện, BCH T.Ư Đoàn đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội với các nhiệm vụ, giải pháp, danh mục công việc cụ thể trong cả nhiệm kỳ, để ngay sau khi ban hành Nghị quyết đại hội, sẽ ban hành ngay Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội vì vậy sẽ được tổ chức sớm, đưa Nghị quyết vào cuộc sống thanh niên nhanh nhất.

Nhiệm kỳ tới đây, dự kiến chúng ta vẫn tiếp tục triển khai 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên, nhưng cách thức, nội dung triển khai có nhiều điểm mới. Trong tổ chức phong trào, chú trọng hơn kết quả, tính bền vững và tính lan tỏa; liên kết giữa hoạt động của Đoàn với các đối tượng, lĩnh vực, địa bàn khác nhau để tăng cường sức mạnh và hiệu quả. Trong tổ chức các chương trình đồng hành, chú trọng đến việc tham mưu xây dựng, ban hành, điều chỉnh các chính sách để chăm lo, bồi dưỡng, hỗ trợ và tạo môi trường cho thanh niên phát triển toàn diện. Các chủ trương lớn trong công tác giáo dục, công tác tổ chức xây dựng Đoàn sẽ được số hóa để định lượng, đánh giá chính xác chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự tham gia của đoàn viên.

Các Đề án trình tại Đại hội lần này đã có sự chuẩn bị lâu dài, bám sát Chiến lược phát triển thanh niên. Trong đó, 5 Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để ngay sau khi kết thúc Đại hội, không chỉ Trung ương Đoàn và các cấp bộ đoàn có cơ sở để triển khai thực hiện hiệu quả, tạo cơ chế, chính sách, sản phẩm cụ thể cho hoạt động Đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Tinh thần hành động ấy còn được thể hiện ngay trong việc thiết kế chương trình Đại hội gọn gàng hơn, có thêm các hoạt động trải nghiệm thực tế cho đại biểu. Đặc biệt, khác những nhiệm kỳ trước, sau khi kết thúc Đại hội, chúng ta không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng mà bắt tay thực hiện ngay bằng những hành động để cụ thể hóa Nghị quyết thông qua “Ngày thanh niên cùng hành động” tại 63 tỉnh, thành phố và 1 điểm tại nước Lào. Trong đó, sẽ có 12 điểm cầu cấp T.Ư và 52 điểm cầu cấp tỉnh. Trong ngày thanh niên cùng hành động, tuổi trẻ cả nước sẽ cùng bắt tay vào thực hiện những phần việc ý nghĩa, như: khởi công xây dựng nhà nhân ái, trao tặng các công trình thắp sáng đường quê, thư viện xanh, sân chơi thiếu nhi, hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính, các hoạt động hỗ trợ người dân tham gia các dịch vụ số, chuyển đổi số trong cộng đồng, bảo vệ môi trường… Và tinh thần hành động đó sẽ được thống nhất thực hiện xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ.

 

Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra giấc mơ lớn của cả dân tộc với mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện được mục tiêu đó, thế hệ trẻ đóng vai trò quyết định. Để phát huy khát vọng cống hiến, xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước, mục tiêu chung được xác định tại Đại hội lần này hướng tới xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

theo TPO

 

Liên kết website