Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức giám sát chuyên đề năm 2022

Thứ Sáu, 22/04/2022

Sáng ngày 22/4/2022, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề năm 2022 tại Đoàn trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình với nội dung giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Ban Chấp hành Đoàn trường đã xây dựng quy chế làm việc, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các chi đoàn các khoa, các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành phụ trách từng mảng công việc… Trong lãnh đạo, chỉ đạo luôn thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy cao trí tuệ tập thể và của từng ủy viên Ban chấp hành. Công tác kiểm tra, giám sát đã được các cấp bộ Đoàn nghiêm túc thực hiện. Nội dung kiểm tra tập trung theo chuyên đề, tập trung vào các chương trình đề ra trong năm học.

Quang cảnh hội nghị

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Phương Hà, UVBCH, Trưởng ban Xây dựng Đoàn, Ủy viên UBKT Tỉnh đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi giám sát của UBKT Tỉnh đoàn. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, hạn chế của Đoàn trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn tập trung hơn nữa, quan tâm, để tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình tạo tiền đề để Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thuận lợi, theo đúng kế hoạch đề ra./.

Ban Xây dựng Đoàn

Liên kết website