Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn kiểm tra chuyên đề công tác xây dựng Đoàn, thu chi đoàn phí và các nguồn quỹ khác của Đoàn năm 2021

Thứ Hai, 31/05/2021

Thực hiện Kế hoạch 05-KH/UBKTTĐ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Ninh Bình, vừa qua Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã tổ chức đợt  kiểm tra chuyên đề công tác xây dựng Đoàn, thu chi đoàn phí và các nguồn quỹ khác của Đoàn theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn tại 03 đơn vị và 06 cơ sở Đoàn.

 126923919 188887982845741 5101752393300676318 o

Đoàn kiểm tra Tỉnh đoàn làm việc với Đoàn khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Tham dự đoàn Kiểm tra Tỉnh đoàn có đồng chí Trịnh Như Lâm – Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Đinh Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn.

Đoàn kiểm tra đã được nghe báo cáo chuyên đề, những ý kiến trao đổi của các cơ sở Đoàn, các chi đoàn về những kết quả, mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời chia sẻ những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý đoàn vụ; công tác thu, chi đoàn phí, các nguồn quỹ khác của Đoàn cũng như đưa ra các cách làm, giải pháp để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung trong thời gian sắp tới.

Qua trao đổi, đánh giá, các đồng chí trong Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như hồ sơ sổ sách Đoàn vụ của các đơn vị được kiểm tra. Đồng thời, góp ý các nội dung cần chấn chỉnh về nghiệp vụ công tác xây dựng Đoàn, công tác thu, chi đoàn phí và sử dụng các nguồn quỹ khác của Đoàn theo đúng quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

Qua đó, đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong thời gian tới thực hiện một số nội dụng, cụ thể:

Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác đoàn viên theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc liên quan đến công tác đoàn viên.

Có kế hoạch rà soát, chấn chỉnh nghiệp vụ trong toàn đơn vị mình về công tác đoàn viên, đảm bảo thực hiện việc quản lý đoàn viên theo quy định của điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên, đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định Chỉ đạo tổ chức nghiêm túc sinh hoạt chi đoàn định kỳ theo quy định của Điều lệ Đoàn 01 tháng/01 lần. Tìm hiểu nguyên nhân, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời đối với những chi đoàn chưa đảm bảo sinh hoạt định kỳ theo quy định Điều lệ Đoàn. Nội dung sinh hoạt chi đoàn cần đa dạng, phong phú, có chủ đề, chủ điểm phù họp. Có kế hoạch phân công ủy viên Ban Chấp hành huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc dự sinh hoạt chi đoàn để hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên.

        Chỉ đạo các đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí của chương trình rèn luyện đoàn viên và hướng dẫn cho đoàn viên đăng ký thực hiện theo Hướng dẫn số 10- HD/TĐTN-TCKT ngày 03/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022.

Liên kết website