Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn giám sát tại Huyện đoàn Kim Sơn

Thứ Tư, 20/04/2022

Sáng ngày 20/4/2022, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề năm 2022 tại Huyện đoàn Kim Sơn.

Tại buổi làm việc Ban Chấp hành Huyện đoàn đã báo cáo trong nhiệm kỳ xây dựng Quy chế hoạt động và phân công công việc cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành. Ban Chấp hành Huyện đoàn duy trì chế độ hội nghị, sơ kết, tổng kết theo đúng điều lệ Đoàn; biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác Đoàn, Hội, Đội. Ban Chấp hành xây dựng quy chế làm việc, phân công các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành phụ trách cơ sở, phụ trách từng mảng công việc. Huyện đoàn Kim Sơn đã tổ chức 12 cuộc giám sát; 03 cuộc phản biện; 125 cuộc kiểm tra chuyên đề. Hằng năm, tổ chức, kiểm tra 25 đơn vị cấp xã, thị trấn và 16 chi đoàn cơ sở về kết quả thực hiện Chương trình công tác năm, tháng Thanh niên, Chiến dịch TNTN hè.

Đ/c Lê Thị Lụa, Bí thư Huyện đoàn báo cáo

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trịnh Như Lâm, Bí thư Tỉnh đoàn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi giám sát của UBKT Tỉnh đoàn. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, hạn chế của Huyện đoàn Kim Sơn. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn tập trung hơn nữa, quan tâm, để tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kim Sơn tạo tiền đề để Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thuận lợi, theo đúng kế hoạch đề ra.

Ban Xây dựng Đoàn

Liên kết website