UBKT Tỉnh đoàn Giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Thành đoàn Ninh Bình

Thứ Năm, 07/04/2022

 

Sáng ngày 07/4/2022, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề năm 2022 tại Thành đoàn Ninh Bình với nội dung giám sát: Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành Thành đoàn đã xây dựng Quy chế hoạt động và phân công công việc cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Ninh Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được Ban chấp hành Thành đoàn cụ thể hóa thành những Chương trình, Kế hoạch phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng. Nhiều vấn đề về quan điểm, chủ trương lớn đều được Ban chấp hành thảo thuận dân chủ, thống nhất lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Đ/c Bùi Chính Thức, Phó Bí thư Tỉnh đoàn kết luận hội nghị

Hằng năm, Ban Thường vụ Thành đoàn tiến hành 01 đợt kiểm tra định kỳ, 03 đợt kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, tập trung vào việc triển khai chương trình công tác năm, các hoạt động “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện”, hoạt động quản lý nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH, công tác Đoàn, Đội khối trường học.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Bùi Chính Thức, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi giám sát của UBKT Tỉnh đoàn. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, hạn chế của Thành đoàn Ninh Bình. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn tập trung hơn nữa, quan tâm, để tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố tạo tiền đề để Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thuận lợi, theo đúng kế hoạch đề ra./.

Ban Xây dựng Đoàn

Liên kết website