UBKT Tỉnh đoàn Giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Huyện đoàn Yên Khánh

Thứ Sáu, 15/04/2022

Sáng ngày 15/4/2022, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề năm 2022 tại Huyện đoàn Yên Khánh với nội dung giám sát: Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại các buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã trình bày báo cáo xoay quanh các nội dung: chế độ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ, đảm bảo nề nếp sinh hoạt, nguyên tắc lãnh đạo tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo thường xuyên và kịp thời. Ban Chấp hành xây dựng quy chế làm việc, phân công các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành phụ trách cơ sở, phụ trách từng mảng công việc… Huyện đoàn Yên Khánh đã tổ chức 04 cuộc giám sát; 03 cuộc phản biện; 125 cuộc kiểm tra chuyên đề. Hằng năm, tổ chức, kiểm tra 19 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn và 15 chi đoàn cơ sở về kết quả thực hiện Chương trình công tác năm, tháng Thanh niên.

Đ/c Trương Văn Công, chuyên viên Huyện đoàn báo cáo

Kết luận buổi giám sát, đồng chí chủ trì hội nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi giám sát của UBKT Tỉnh đoàn. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, hạn chế của Huyện đoàn Yên Khánh.

Ban Xây dựng Đoàn

 

Liên kết website