UBKT Tỉnh đoàn Giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Huyện đoàn Gia Viễn

Thứ Tư, 27/04/2022

Sáng ngày 27/4/2022, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề năm 2022 tại Huyện đoàn Gia Viễn với nội dung giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành Huyện đoàn đã xây dựng Quy chế hoạt động và phân công công việc cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn hoạt động đúng theo quy chế, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, tập trung triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn gắn với Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban hành các Chương trình, Kế hoạch, hướng dẫn theo chủ đề từng năm, triển khai đến các cơ sở Đoàn trong toàn huyện.

Trong nhiệm kỳ, huyện đoàn Gia Viễn đã tổ chức 09 cuộc giám sát; 01 cuộc đối thoại; 120 cuộc kiểm tra chuyên đề. Hằng năm, tổ chức, kiểm tra 21 đơn vị cấp xã, thị trấn và 12 chi đoàn cơ sở về kết quả thực hiện Chương trình công tác năm, tháng Thanh niên./.

Ban Xây dựng Đoàn

Liên kết website