Tuyên truyền 04 tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Thứ Năm, 16/09/2021

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021; thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, ngày 15/09/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, định hướng tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới năm 2021.

tuyên truyền 

 

Đồng chí Đinh Hoàng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn báo cáo nội dung định hướng tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Tại hội nghị các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên đã được trao đổi về 04 tiêu chí cần tập trung tuyên truyền, định hướng tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, năm 2021:

Tiêu chí 1: Có lý tưởng, bản lĩnh cách mạng;

Tiêu chí 2: Đạo đức, lối sống văn hóa trong sáng;

Tiêu chí 3: Sáng tạo không ngừng;

Tiêu chí 4: Có ý chí, khát vọng vươn lên.

Được hướng dẫn và thảo luận về hình thức triển khai thực hiện, theo đó mỗi đoàn viên, thanh niên tự giác, chủ động đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện theo các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới bằng các việc làm cụ thể theo 3 giai đoạn: Đăng ký tiêu chí rèn luyện; tự giác, phấn đấu rèn luyện; đánh giá kết quả thực hiện dưới sự kiểm tra của tổ chức, gắn với thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên, kết quả xếp loại thi đua theo định kỳ.

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm định hướng các tiêu chí hình mẫu thanh niên phù hợp với đoàn viên, thanh niên ở địa phương. Thông qua đó để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới./.

Ban Xây dựng Đoàn

Liên kết website