Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024

Thứ Sáu, 03/05/2024

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024 diễn ra từ ngày 15-22/5 với chủ đề “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”

Liên kết website