Tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương

Thứ Sáu, 29/01/2021

Ngày 29/01/2021 BTV Tỉnh Đoàn Ninh Bình chỉ đạo BTV huyện đoàn Kim Sơn tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

Đc Hoàng Ngọc Hòa - Phó Bí thư Tỉnh đoàn chỉ đạo công tác tổ chức

Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn chỉ đạo công tác tổ chức.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức cơ sở Đoàn - Hội, đoàn viên thanh niên; trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên, quân nhân xuất ngũ trong thời kỳ mới. Tạo bước chuyển biến về số lượng và chất lượng công tác tư vấn định hướng, hướng nghiệp; tư vấn học nghề, tạo việc làm; góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ cho địa phương, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên, tạo thu nhập bền vững, ổn định đời sống kinh tế, chính trị và xã hội của địa phương.

ngày hội giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ

Ngày hội giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

Tại khuôn khổ chương trình, Huyện đoàn Kim Sơn đã phối hợp với Công ty Cổ phần nhân lực Hà Nội đã tổ chức các hoạt động đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp: Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình thanh niên tiêu biểu phát triển kinh tế trên địa bàn; giới thiệu, tư vấn nguồn vốn cho thanh niên vay phát triển kinh tế; giới thiệu, định hướng cho 325 thanh niên về các ngành nghề phù hợp trong nước và xuất khẩu các nước Nhật, Hàn, Châu Âu…; phát tờ rơi tuyên truyền. Tiếp nhận đăng ký của các thanh niên có nhu cầu xuất khẩu lao động hoặc tham gia làm việc tại các công ty nước ngoài tại Việt Nam....

Theo đó, kế hoạch phải yêu đảm bảo sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội; Đoàn thanh niên các cấp và phát huy vai trò tích cực tham gia của thanh niên từ khâu xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá hiệu quả của chương trình. Nội dung kế hoạch bao gồm: Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho đoàn viên thanh niên, quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Trong đó đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về nghề nghiệp, việc làm; tổ chức các buổi tuyên truyền về nghề nghiệp, việc làm. Tập huấn nâng cao năng lực tư vấn hướng nghiệp, chọn nghề và tạo việc làm. Tổ chức Ngày hội tư vấn việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động.

Ban Phong trào Tỉnh đoàn.

Liên kết website