Trường THPT Tạ Uyên tổ chức hoạt động nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên trẻ.

Thứ Hai, 22/08/2022

Thực hiện Công văn số 1803-CV/TĐTN-TTN-TH ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức hoạt động nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên trẻ, nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trẻ, ngày 22/8/2022 Đoàn trường THPT Tạ Uyên tổ chức hoạt động với chủ đề "Nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên trẻ".

Nhận thấy được tầm quan trọng của giáo viên trẻ công tác dân vận, dẫn dắt, định hướng, giáo dục, tổ chức điều hành trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; là lực lượng nòng cốt của nhiều phong trào; với mục tiêu trang bị, nâng cao các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ giáo viên trẻ trong nhà trường, tại buổi sinh hoạt, báo cáo viên đã trao đổi với các giáo viên trẻ những nội dung như: Những vấn đề cơ bản liên quan đến internet, chia sẻ những bài viết, phát ngôn trên mạng xã hội, Nâng cao kiến thức ngoại ngữ - tin học phục vụ công tác chuyên môn; nghiệp vụ công tác đoàn; Luật an ninh mạng; các vấn đề về chuyển đổi số…

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, sôi nổi với nhiều ý kiến thảo luận, tranh luận, trên tinh thần học hỏi và tiếp thu cái mới, cái hay để phát triển nghề nghiệp của mình.

Trong thời gian tới, Đoàn trường phối hợp với nhà trường tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng đến nâng cao năng lực, phẩm chất đoàn viên, giáo viên trẻ để tạo thành phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỉ niệm trong năm.

Huyện đoàn Yên Mô

Liên kết website