Trường THPT Hoa Lư A: Đa dạng hóa các hoạt động thực hành kỹ năng xã hội cho học sinh

Thứ Hai, 25/10/2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn trường học trong từng năm học. Nhận thức được rằng bên cạnh việc giảng dạy về kiến thức thì việc giáo dục và rèn luyện những kỹ năng là việc rất cần thiết cho học sinh. Bên cạnh đó, nhằm mục đích muốn tạo sân chơi lành mạnh, tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh trang bị kỹ năng thực hành xã hội. Ban Thường vụ Huyện đoàn Hoa Lư đã chỉ đạo Đoàn khối trường học tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh.

 hoa lư a

Đoàn trường THPT Hoa Lư A luôn giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức các hoạt động cho học sinh nhằm rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội. Ngày 25/10/2021, Đoàn trường THPT Hoa Lư A tổ chức tập huấn rèn luyện 1 số kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh như: Kỹ năng giải quyết xung đột, Kỹ năng xác định giá trị, Kỹ năng kiểm soát cảm xúc, Kỹ năng tư duy sáng tạo, …

Huyện đoàn Hoa Lư

Cùng chuyên mục
Liên kết website