Trường Cao đẳng Y tế tổ chức hoạt động nâng cao nghiệp vụ cho giảng viên trẻ.

Thứ Sáu, 09/09/2022

Thực hiện Công văn số 1803-CV/TĐTN-TTN-TH ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức hoạt động nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên trẻ.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên trẻ của trường để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác trong thời gian tới. Để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên trẻ, ngày 09/9/2022 Đoàn trường Cao đẳng Y tế tổ chức sinh hoạt chi đoàn giảng viên với chủ đề "Nâng cao nghiệp vụ cho giảng viên trẻ" với những nội dung như: Nâng cao kiến thức ngoại ngữ - tin học phục vụ công tác chuyên môn; nghiệp vụ công tác đoàn; Những vấn đề cơ bản liên quan đến internet, chia sẻ những bài viết, phát ngôn trên mạng xã hội; các vấn đề về chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, thúc đẩy sáng tạo trong cán bộ công chức, giảng viên trẻ.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, sôi nổi với nhiều ý kiến thảo luận, tranh luận, trên tinh thần học hỏi và tiếp thu cái mới, cái hay để phát triển nghề nghiệp của mình. Trong thời gian tới, Đoàn trường phối hợp với nhà trường tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng đến nâng cao năng lực, phẩm chất đoàn viên, giáo viên trẻ để tạo thành phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỉ niệm trong năm.

Đoàn trường Cao đẳng Y tế

Liên kết website