Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình tổ chức hoạt động nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên trẻ.

Thứ Tư, 24/08/2022

Thực hiện Công văn số 1803-CV/TĐTN-TTN-TH ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức hoạt động nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên trẻ. Và thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên trẻ của trường để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác trong thời gian tới.

Nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trẻ, ngày 24/8/2022 Đoàn Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình tổ chức hoạt động nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên trẻ. Dự và chỉ đạo thầy Nguyễn Xuân Cảnh – Giám đốc Trung tâm cùng các thầy cô giáo trẻ.

Trong buổi làm việc, các thầy cô giáo cùng nghe và thảo luận về chuyên đề: “Nâng cao kiến thức ngoại ngữ - tin học phục vụ công tác chuyên môn”. Qua đó, nhận thấy được tầm quan trọng của giáo viên trẻ trong công tác dân vận. dẫn dắt, định hướng, giáo dục cũng như với mục tiêu trang bị, nâng cao các kỹ năng, kiến thức về trình độ chuyên môn trong việc nâng cao nghiệp vụ ngoại ngữ - tin học của mình. Các thầy cô đã chia sẻ và học hỏi lẫn nhau những kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy và tính sang tạo trong giảng dạy làm chuyên đề.

Quang cảnh buổi thảo luận

Thành đoàn Ninh Bình