TRUNG TÂM GDNN – GDTX HUYỆN YÊN MÔ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO HỌC SINH

Thứ Sáu, 08/10/2021

Sáng ngày 08/10/2021, Đoàn trường Trung tâm GDNN-GDNN huyện Yên Mô đã tổ chức buổi tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh với nội dung: Kỹ năng ra quyết định, Kỹ năng hợp tác, Kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng lắng nghe.

GDNN-GDTX

Việc rèn luyện các kỹ năng đó sẽ góp phần rèn luyện tốt cho học sinh. Kỹ năng ra quyết định và Kỹ năng hợp tác trong việc tổ chức giờ truy bài và quản lý, kiểm tra lẫn nhau để sẽ nâng cao hiệu quả. Từ đó, ý thức của học sinh trong việc giữ gìn vệ sinh trường, lớp cũng sẽ ngày càng có tiến bộ. Các em có ý thức hơn trong việc ứng xử với thầy cô và bạn bè. Tình trạng học sinh vô lễ với giáo viên giảm đáng kể. 

Thực tế cho thấy người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức chuyên môn, 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng thực hành xã hội. Do đó, việc giáo dục kỹ năng cho học sinh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà Đoàn trường Trung tâm GDNN-GDNN huyện Yên Mô luôn chú tâm thực hiện thật tốt để các em có được những vốn kỹ năng cho cuộc sống của các em sau này.

TRUNG TÂM GDNN – GDTX HUYỆN YÊN MÔ

 

Liên kết website