Tọa đàm toàn quốc về "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới"

Thứ Năm, 16/03/2023

Sáng 16/3, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức tọa đàm "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới".

Tọa đàm toàn quốc về

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hà Nội kết hợp trực tuyến tại 62 điểm cầu trên cả nước. Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023). 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình. Cùng dự có đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Tỉnh đoàn.

Trong chương trình tọa đàm, các đại biểu được nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới" với 5 nội dung chính: Quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên; các văn bản pháp luật liên quan đến công tác thanh niên, cán bộ trẻ; tình hình chung; kinh nghiệm quốc tế và một số vấn đề cần quan tâm.

Thông qua chuyên đề giúp các đại biểu nắm và hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ; những vấn đề cán bộ Đoàn cần quan tâm, chú ý. 

Tại tọa đàm, nhiều vấn đề thực tiễn trong công tác cán bộ trẻ, công tác cán bộ Đoàn được các đại biểu quan tâm, đề cập, như: việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ người dân tộc thiểu số; thực tiễn xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ tại các địa phương; chính sách tuyển dụng, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ trẻ, chính sách đãi ngộ, thu hút cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có cơ hội chủ động để ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý... Những vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện Nghị quyết 26 hiện nay cũng được nhiều đại biểu đề cập. 

Qua tọa đàm, cán bộ trẻ đã mạnh dạn thể hiện những mong muốn, đề xuất góp phần tháo gỡ, giải quyết vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ; những giải pháp, kiến nghị nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Tọa đàm "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới" thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác cán bộ trẻ. Đồng thời, giúp đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ Đoàn cả nước có cơ hội được hiểu rõ, nắm rõ hơn và càng tin tưởng hơn vào các chủ trương, nghị quyết về công tác cán bộ của Đảng. Mặt khác, tọa đàm đã tác động sâu sắc tới nhận thức, quan điểm của cấp ủy các địa phương, đơn vị trong công tác cán bộ trẻ. 

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu đã phản ánh nhiều vấn đề từ thực tiễn cũng như đề xuất các giải pháp nhằm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng tài năng trẻ. Đây là những thông tin cơ bản để Trung ương Đoàn nghiên cứu, tham mưu ban hành các chính sách, qua đó góp phần phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trẻ, góp phần phục vụ sự phát triển của đất nước.

Đồng chí cũng trao đổi làm rõ một số kiến nghị của các đại biểu tại hội nghị.

Liên kết website