Tổ chức Ngày thứ 7 tình nguyện tại Chi cục Hải Quan Tỉnh Ninh Bình

Thứ Bảy, 13/03/2021

Thực hiện tốt Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của ngành Hải quan và Chủ đề “Tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tình nguyện vì cộng đồng”, ngày 13/3/2021 Đoàn TN chi Cục Hải quan tỉnh triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày thứ 7 tình nguyện với mục đích tư vấn, hỗ trợ về thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp và nhân dân có hoạt động xuất nhập khẩu chính: sản phẩm mây tre, cói, hàng dệt may, giày, dép, quần áo; khoáng sản qua chế biến, linh kiện điện tử, xi măng - clinker; Máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định, phục vụ sản xuất, kinh doanh; Nguyên phụ liệu may; hạt nhựa; gỗ nguyên liệu; Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập gửi kho ngoại quan; linh kiện ô tô nhập khẩu phục vụ sản xuất lắp sản xuất ô tô; nguyên liệu, vật tư sản xuất linh kiện …..

2. hải quan2

 “Ngày thứ 7 tình nguyện” ở Chi cục Hải quan tỉnh Ninh Binh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường hoạt động thực tiễn cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, qua đó góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên và khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong thanh niên và xã hội.

 

-         Đoàn khối cơ quan – DN tỉnh.

Liên kết website