TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRUNG TÂM GDTX, TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ TỈNH

Thứ Hai, 11/10/2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn trường học trong từng năm học. Nhận thức được rằng bên cạnh việc giảng dạy về kiến thức thì việc giáo dục và rèn luyện những kỹ năng là việc rất cần thiết cho học sinh. Bên cạnh đó, nhằm mục đích muốn tạo sân chơi lành mạnh, tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh trang bị kỹ năng thực hành xã hội. Ban Thường vụ Thành đoàn Ninh Bình đã chỉ đạo Đoàn khối trường học tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh.

TT GDTX

          Sáng ngày 11/10/2021, BTV Đoàn trường Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh  toàn trường với nội dung đa dạng: kỹ năng tổ chức trò chơi, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian.

Đoàn trường Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ

Liên kết website