Tổ chức chương trình Giáo dục kỹ năng "Thắp sáng niềm tin" 

Thứ Sáu, 08/04/2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, nhằm hỗ trợ cho các bạn thanh niên đang chấp hành án tại Trại tạm giam Ninh Khánh, và góp phần trong việc tham gia phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên; tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên chậm tiến, thanh niên đã hoàn lương trên địa bàn tỉnh. Ngày 08/04/2022, tại trại giam Ninh Khánh,  BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo Trung tâm Thanh thiếu nhỉ tỉnh phối hợp với Trại giam Ninh Khánh tổ chức chương trình Giáo dục kỹ năng "Thắp sáng niềm tin"  cho các phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam có thành tích cải tạo tốt trong thời gian qua nhằm động viên, khích lệ các phạm nhân tích cực rèn luyện, cải tạo để sớm trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng, nâng cao chất lượng các hoạt động thể dục – thể thao, xây dựng đời sống tinh thần cho phạm nhân đang chấp hành án.

Chương trình Giáo dục kỹ năng "Thắp sáng niềm tin"  được tổ chức đã thể hiện rõ sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn với các đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên yếu thế góp phần làm tốt công tác giáo dục, định hướng lối sống đẹp cho thanh tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành và của toàn xã hội.

TTTTN

Liên kết website