Tỉnh Đoàn: Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Thứ Bảy, 23/10/2021

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021). Sáng ngày 22/10/2021 tại Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021); biển, đảo và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

HCM tren bien

Quang cảnh Hội nghị

Các đại biểu tham dự được nghe đồng chí Hà Thu Trang - Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tình hình biển, đảo Việt Nam hiện nay; quan điểm, chủ trương, chính sách và hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo; một số giải pháp trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. 

Thông qua Hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về chiến công và thành tích vẻ vang trong việc mở Đường Hồ Chí Minh trên biển; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, giúp cho đoàn viên, thanh niên hiểu chính xác, đầy đủ, kịp thời về quan điểm, chủ trương, chính sách và hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo một cách hòa bình, phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế; tình hình biển, đảo Việt Nam và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Đường Hồ Chí Minh trên biển là bản hùng ca bất diệt, hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trên mặt trận vận tải chi viện chiến lược cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; là niềm vinh quang, tự hào của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền biển, đảo và khơi dậy khát vọng Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”.

Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, tuổi trẻ An Giang và các cơ sở Đoàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển, đồng thời gắn kết với tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt Chi Đoàn, Chi Hội tuyên truyền phổ biến rộng đến đoàn viên, thanh niên; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng; tuyên truyền cổ động trực quan, chia sẻ các bài viết trên các nền tảng trực tuyến và thông qua các kênh truyền thông của địa phương, đơn vị. Các hoạt động cần được tiến hành bằng các hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19./.

Ban Xây dựng Đoàn