TỈNH ĐOÀN TRIỂN KHAI PHONG TRÀO XÂY DỰNG ĐIỂM VUI CHƠI , TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO NGOÀI TRỜI CHO THANH THIẾU NHI VÀ BÀ CON NHÂN DÂN

Thứ Sáu, 08/10/2021

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn toàn tỉnh rà roát địa điểm, huy động các nguồn lực triển khai lắp đặt mới 91 mô hình điểm vui chơi, trang thiết bị TDTT tại các nhà văn hóa thôn, xóm, phố; trường học, khu vui chơi công cộng cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn. Hiện tại nguồn kinh phí do tổ chức Đoàn huy động để thực hiện trên 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra tổ chức Đoàn huy động cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia 1.274 công lao động tình nguyện vận chuyển, san lấp, gia cố mặt bằng và lắp đặt trang thiết bị.

TBTT3

Xây dựng điểm vui chơi, lắp đặt trang thiết TDTT cho thanh thiếu nhi và nhân dân là mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh của tổ chức Đoàn; đây là một hoạt động có ý nghĩa, thiết thực thể hiện sự quan tâm, chung tay, đồng hành của tổ chức đoàn trong việc đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi về sức khỏe, văn hóa tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần phát triển kỹ năng cho thanh thiếu nhi, đồng thời là phần việc của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại các địa phương trong tỉnh. Từ hiệu quả và lợi ích của việc triển khai thực hiện công trình đã được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; đặc biệt có những huyện, BTV Huyện đoàn đã tham mưu đưa vào nghị quyết của HĐND huyện và được cấp nguồn kinh phí cho tổ chức Đoàn thực hiện.

Ban Phong trào.

Liên kết website