Tỉnh đoàn: Trao danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” năm học 2021-2022

Thứ Năm, 15/09/2022

Ngày 15/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ tuyên dương “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”, năm học 2021-2022. Dự và chỉ đạo có đồng chí: Bùi Chính Thức - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch HĐĐ tỉnh; Thường trực các huyện, thành Đoàn.

Đồng chí Bùi Chính Thức - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch HĐĐ tỉnh trao giấy chứng nhận

          Từ hơn 110 hồ sơ đề xuất xét chọn danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” của các huyện, thành Đoàn và Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn tỉnh. Hội đồng xét chọn đã thống nhất, lựa chọn trao danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” năm học 2021 - 2022 cấp Tỉnh cụ thể: "Tập thể sinh viên 5 tốt" cho 2 tập thể; “Sinh viên 5 tốt” cho 19 sinh viên; "Học sinh 3 rèn luyện" cho 9 học sinh và "Học sinh 3 tốt" cho 26 học sinh.

          Các học sinh, sinh viên nhận danh hiệu cấp Tỉnh đều là những học sinh, sinh viên ưu tú trong học tập và rèn luyện, nỗ lực vượt lên, vượt qua khó khăn để đạt thành tích học tập xuất sắc, tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thanh niên.

Ban Thanh thiếu nhi – Trường học