Tỉnh đoàn tiến hành kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022 tại thành phố Tam Điệp

Thứ Hai, 06/06/2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; Kế hoạch kiểm tra số 261-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 04/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình về lịch kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022; ngày 06/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiến hành kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022 Thành đoàn Tam Điệp.

Tại hội nghị, đoàn công tác đã tập trung kiểm tra việc cụ thể hóa, triển khai và kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022, trong đó nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai chương trình công tác; kiểm tra quy trình kết nạp đoàn viên, việc cấp phát thẻ đoàn viên, đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn nơi cư trú, kiểm tra đánh giá chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn, sinh hoạt chi đoàn; triển khai phần mềm Quản lý đoàn viên do Trung ương Đoàn triển khai, công tác quản lý hồ sơ, sổ sách của các cơ sở đoàn, công tác tham mưu cho cấp ủy; những khó khăn vướng mắc của các cơ sở đoàn trong quá trình triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và các kiến nghị, đề xuất đối với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, PBT huyện đoàn báo cáo kết quả

Qua đó, các đoàn kiểm tra đã đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy cùng cấp, lãnh đạo địa phương dành cho công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, những kết quả tiêu biểu, đánh giá cao các chương trình, hoạt động của Thành đoàn Tam Điệp. Bên cạnh đó cũng chỉ ra những hạn chế nhất định, những tồn tại mà các đơn vị còn mắc phải để kịp thời điều chỉnh và có định hướng nhằm thu hút được nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, Hội nhiều hơn nữa. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị đơn vị Thành đoàn Tam Điệp tiếp tục phát huy những thế mạnh đã đạt được, tổ chức các chương trình, hoạt động phù hợp với tình hình của từng địa phương, đặc biệt là áp dụng công nghệ chuyển đổi số; chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp.

Ban Xây dựng Đoàn

 

Liên kết website