TỈNH ĐOÀN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG GIÁM SÁT NĂM 2022

Thứ Năm, 26/05/2022

 

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Hướng dẫn số 105-HD/UBKTTWĐ ngày 01/3/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn về “Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn và giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW trong năm 2022”, chiều ngày 26/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hoạt động giám sát về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đoàn tại Huyện ủy Yên Mô.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe báo cáo về việc thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành kèm theo Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 08/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.

Nhìn chung, công tác quy hoạch cán bộ Đoàn nhất là quy hoạch các chức danh chủ chốt của Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đảm bảo theo quy định của Đảng, Đoàn về công tác cán bộ; công tác tạo nguồn quy hoạch cho các chức danh chủ chốt của Đoàn, chỉ đạo hai huyện đoàn thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm. Qua đó đã góp phần phát hiện, đưa vào nguồn quy hoạch các đồng chí cán bộ trẻ, có năng lực, khả năng công tác Đoàn; tạo điều kiện, chỉ đạo các đơn vị có liên quan cử các đồng chí này tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh được quy hoạch để chuẩn bị một cách tốt nhất, đầy đủ nhất để nhân sự đủ sức đảm đương nhiệm vụ. Đồng thời các đơn vị đã tạo điều kiện để các các đồng chí được rèn luyện, thử thách và trưởng thành, tăng dần uy tín trong tập thể. Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác quy hoạch cán bộ Đoàn tại một số cơ sở Đoàn của hai đơn vị địa phương vẫn còn một số bất cập, hạn chế.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thường trực Tỉnh đoàn đã thống nhất với những đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung được giám sát, đồng thời trân trọng đề nghị Huyện ủy Yên Mô sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đối với đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Bên cạnh đó, cũng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Mô chủ động tham mưu cấp ủy trong các nhiệm vụ công tác; đội ngũ cán bộ đoàn cần tích cực trau dồi trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong tình hình mới.

Ban Xây dựng Đoàn

 

Liên kết website