Tỉnh Đoàn tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt năm 2021

Thứ Bảy, 13/11/2021

Nằm trong khuôn khổ lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ đoàn, Sáng ngày 12/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức chuyên đề Tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng dành cho hơn 100 cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh năm 2021.

z2980712346542 5b1b8e41f5e9b7778b110e748e5760b3

Giảng viên trao đổi tại lớp tập huấn

Tại lớp Tập huấn, các cán bộ Đoàn đã được báo cáo viên cung cấp thông tin về chuyên đề “Một số vấn đề cần lưu ý trong đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội”, trong đó tập trung về các nội dung xung quanh vấn đề tính cấp bách, khó khăn, phức tạp của đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và hạn chế thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; về Luật An ninh mạng; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng và một số tình hình về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mạng thời gian qua; một số kỹ năng nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc và phương pháp đưa quan điểm, thông tin chính thống, khoa học lên mạng xã hội; cách thức tổ chức tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

Ngoài ra, chuyên đề “Nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng” đã thu hút các đồng chí cán bộ Đoàn cùng tham gia thảo luận, đưa ra những quan điểm của bản thân về cách thức đảm bảo an toàn mạng. Trong đó, chú trọng đến cách thức kiểm soát thông tin trên mạng xã hội như xác minh tài khoản đăng thông tin, kiểm tra hình ảnh đại diện của tài khoản, chú ý tới cách thông tin đưa đến cho bạn, kiểm trả nguồn tin, kiểm tra nguồn gốc chia sẻ thông tin, kiểm tra thông tin tác giả và tin vào cảm nhận trực giác của bản thân. Chính những kỹ năng này đã góp phần giúp ích cho các cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh có được những kỹ năng cơ bản trong việc nhận định thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục có Kế hoạch, Hướng dẫn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên về Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thành niên và cộng đồng xã hội, góp phần đưa Luật đi vào cuộc sống.

Ban Xây dựng Đoàn

Liên kết website