Tỉnh đoàn tập huấn nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam cho cán bộ, ĐVTN tỉnh Ninh Bình năm 2021

Thứ Hai, 15/11/2021

Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh tập huấn nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam cho cán bộ Đoàn, Hội, ĐVTN, Hội viên, sinh viên tỉnh Ninh Bình năm 2021

         c010c916bc70772e2e61

Giảng viên  trao đổi nội dung với lớp tập huấn

          Ngày 14/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam cho cán bộ, ĐVTN, hội viên, sinh viên tỉnh Ninh Bình năm 2021

          Tham gia lớp tập huấn có 220 học viên là cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên các xã, phường, thị trấn; cán bộ Đoàn chuyên trách các huyện, Thành Đoàn và đoàn trực thuộc, cán bộ Hội trên địa bàn tỉnh. Các học viên tham gia lớp tập huấn được trang bị các chuyên đề: Quá trình, nội dung và những thành tựu và thách thức trong thực tiễn hội nhập quốc tế của Việt Nam; Việt Nam và mối quan hệ với tổ chức ASEAN và các nước thành viên; Vai trò, trách nhiệm, hành động của cán bộ, đoàn viên, thnah niên trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Với phương pháp giảng bài, thực hành và trao đổi thực tiễn giữa giảng viên với học viên, lớp tập huấn đã bổ sung kiến thức cơ bản cho các học viên góp phần thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Ban Xây dựng đoàn

Liên kết website