TỈNH ĐOÀN NINH BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN ĐỊNH HƯỚNG TIÊU CHÍ XÂY DỰNG GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN NINH BÌNH THỜI KỲ MỚI NĂM 2023

Thứ Hai, 13/03/2023

Sáng ngày 13/3/2023, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền, định hướng tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Ninh Bình thời kỳ mới năm 2023. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Cơ quan Tỉnh đoàn, đại diện các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đồng chí đoàn viên thanh niên đã được tuyên truyền, định hướng về 04 tiêu chí cần tập trung tuyên truyền, định hướng xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới năm 2022, cụ thể: Tiêu chí 1: Có lý tưởng cách mạng; Tiêu chí 2: Có hoài bão, khát vọng vươn lên; Tiêu chí 3: Tiên phong hành động; Tiêu chí 4:Sáng tạo không ngừng. Các đại biểu cũng đã tiến hành trao đổi, thảo luận về hình thức triển khai thực hiện, theo đó mỗi đơn vị chủ động đề ra các cách thức triển khai phù hợp tình hình thực tế để các đoàn viên, thanh niên tự giác, chủ động phấn đấu, rèn luyện theo các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới bằng các việc làm cụ thể theo 3 giai đoạn: Đăng ký tiêu chí rèn luyện; tự giác, phấn đấu rèn luyện; đánh giá kết quả thực hiện dưới sự kiểm tra của tổ chức, gắn với thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, kết quả xếp loại thi đua theo định kỳ.

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm định hướng các tiêu chí hình mẫu thanh niên phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn hiện nay. Thông qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức rèn luyện, học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

Ban Xây dựng Đoàn

Liên kết website