Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức giám sát về công tác quy hoạch cán bộ đoàn

Thứ Sáu, 27/05/2022

 

Thực hiện Kế hoạch số: 253 -KH/TĐTN-XDĐ ngày 25/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức giám sát công tác chỉ đạo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đoàn đối với cấp ủy cấp huyện năm 2022, sáng ngày 27/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị đối với đơn vị Huyện uỷ Nho Quan về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện và cơ sở.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã đặt nhiều vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ Đoàn như: việc quán triệt triển khai văn bản của trung ương, tỉnh về công tác quy hoạch; quy trình thực hiện công tác quy hoạch; giải quyết đầu ra cho cán bộ Đoàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch của cán bộ Đoàn; các nội dung khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất của Huyện ủy,... Các nội dung trên đã được Đoàn giám sát và đơn vị được giám sát giải trình và trao đổi cụ thể, thỏa đáng. Đối với những nội dung đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên, Đoàn giám sát cũng đã tiếp thu và kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đoàn giám sát làm việc với Huyện ủy Nho Quan

Kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Bùi Chính Thức – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá cao việc quan tâm lãnh đạo triển khai công tác quy hoạch cán bộ Đoàn của Huyện ủy Nho Quan. Đồng thời, đề nghị đề nghị Huyện uỷ quan tâm hơn một số vấn đề như: quy hoạch mở rộng thêm các đối tượng nhân sự để tạo sự kế thừa; tạo điều kiện để cán bộ Đoàn được quy hoạch tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; quan tâm bố trí công tác khác đối với cán bộ Đoàn lớn tuổi; tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện tốt quy hoạch cán bộ theo quy định của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy.

Ban Xây dựng Đoàn

 

Liên kết website