Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức chương trình kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Thứ Ba, 11/05/2021

Ngày 10/5/2021, Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức chương trình kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2021).

d46762f28bd8408619c9

Quang cảnh Hội nghị

Trong chương trình, cán bộ, công chức cơ quan được nghe giới thiệu khái lược về tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Phùng Chí Kiên - một cán bộ tiền bối của Ðảng và Cách mạng Việt Nam, người cộng sản mẫu mực, kiên trung, nhà chính trị, quân sự song toàn, một chiến sĩ cách mạng quốc tế, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phùng Chí Kiên gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc và những trang vàng của lịch sử Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Hoạt động là dịp để mỗi cán bộ, công chức cơ quan được ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Phùng Chí Kiên đối với cách mạng Việt Nam; qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; cổ vũ, động viên CBCC học tập, noi theo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác.

Ban Xây dựng Đoàn

Liên kết website