Tỉnh đoàn Ninh Bình : Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Chủ Nhật, 15/08/2021

              Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành đề án hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 43/2018/NQ/HĐND ngày 12/12/2018 về việc Quy định chính sách hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với nguồn vốn hỗ trợ trong năm 2021 là 10 tỷ đồng. Bước đầu triển khai, chương trình đã hỗ trợ cho nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp thành công, góp phần động viên, khuyến khích các đoàn viên thanh niên khác cùng tham gia.

gỗ mỹ nghệ

Để có thể cung cấp những kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ, Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch thành lập và nỗ lực duy trì có hiệu quả hoạt động CLB Thanh niên khởi nghiệp cấp tỉnh và CLB Thanh niên khởi nghiệp tại 8 huyện, thành phố. Tỉnh đoàn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi trong đoàn viên, hội viên, thanh niên về hỗ trợ, tư vấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ, giới thiệu những doanh nhân trẻ thành đạt tham gia các lớp tư vấn hướng nghiệp, giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cơ bản về khởi nghiệp cho thanh niên.

 

Liên kết website