Tỉnh Đoàn Ninh Bình Giám sát việc triển khai, thực hiện Luật trẻ em tại UBND huyện Kim Sơn

Thứ Hai, 28/08/2023

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, Sáng ngày 28/8/2023, Tỉnh đoàn tổ chức giám sát đơn vị UBND xã Tân Thành và UBND huyện Kim Sơn về tình hình triển khai, thực hiện Luật trẻ em năm 2016. Đồng chí Lê Thị Mai Phương – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng đoàn giảm sát, tham dự đoàn giám sát có đại diện các đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vân tỉnh ủy, Sở GĐ&ĐT tỉnh.

Từ ngày 01/6/2017 – 01/7/2023 công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, đặc biệt là việc triển khai, thực hiện Luật trẻ em năm 2016 luôn được Cấp uỷ, chính quyền, các ngành đoàn thể quan tâm chỉ đạo thực hiện; Các cấp, các ngành đã nhận thức rõ được tầm quan trọng trong việc thực hiện Luật trẻ em, có sự phối kết hợp để triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật trẻ em trên địa bàn xã, huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Qua giám sát cho thấy: UBND xã Tân Thành, UBND huyện Kim Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trẻ em; thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; có nhiều mô hình sáng tạo nhằm nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện pháp luật về thực hiện quyền trẻ em được thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: nhận thức của người dân vẫn còn chưa đầy đủ, chưa thấy được vai trò, ý nghĩa trong việc thực hiện Luật trẻ em; sự phối hợp giữa các phòng, ban ngành đôi lúc chưa thể hiện được trách nhiệm giữa gia đình – nhà trường – xã hội; chưa có nhiều chính sách riêng dành cho trẻ em…

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Mai Phương – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND xã Tân Thành, UBND huyện Kim Sơn trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện Luật trẻ em năm 2016. Công tác tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú…; có sự phối kết hợp giữa các phòng, ban, ngành trong thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; UBND huyện đã quan tâm, phân bổ nguồn lực cho việc thực hiện quyền trẻ em; thực trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực, đuối nước…

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn yêu cầu, trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc thực hiện Luật trẻ em; cần cụ thể hóa và thực hiện hóa công tác chỉ đạo, lãnh đạo; vào cuộc sâu sát và thiết thực trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em và phát huy hơn nữa sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em; kịp thời năm bắt nhu cầu của trẻ; tăng cường các giải pháp, chính sách hỗ trợ đến nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt./.

Ban TTN-TH

Liên kết website