Tỉnh đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022 tại Thành đoàn Ninh Bình

Thứ Ba, 24/05/2022

Ngày 24/5/2022, Đoàn công tác của Tỉnh đoàn thanh niên do đồng chí Lê Phương Hà – UVBCH, Trưởng ban Xây dựng Đoàn làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Ninh Bình.

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022 tại Thành đoàn Ninh Bình

Nội dung tại buổi làm việc tập trung vào kiểm tra việc triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý đoàn viên, giám sát việc tổ chức triển khai các hoạt động hè, việc thực hiện hoạt động uỷ thác cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội... Bên cạnh đó, Đoàn công tác đã được lắng nghe những khó khăn, hạn chế tại các đơn vị được kiểm tra, từ đó đưa ra những giải pháp thích hợp.

Phát biểu kết luận, đồng chí chí Lê Phương Hà – UVBCH, Trưởng ban Xây dựng Đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các đơn vị cần tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các hoạt động của tổ chức Đoàn; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục và nắm bắt tình hình, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên; triển khai các phong trào, hoạt động Đoàn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao và Nghị quyết của cấp ủy cùng cấp; nâng cao chất lượng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

Ban Xây dựng Đoàn


 

 

Liên kết website