Tỉnh Đoàn đã tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực Tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên tỉnh Ninh Bình năm 2021

Thứ Sáu, 12/11/2021

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần tự học tập, rèn luyện thực hành tiếng Anh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực Tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên tỉnh Ninh Bình năm 2021”.

Đại diện giảng viên có kinh nghiệm trao đổi, định hướng phương pháp học và rèn luyện kỹ năng Tiếng Anh.

Tại diễn đàn, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn, các giảng viên, sinh viên có kinh nghiệm trong việc học tập, giảng dạy, rèn luyện Tiếng Anh đã cùng trao đổi, thảo luận, giải đáp cho đông đảo cán bộ, đoàn viên, sinh viên, học sinh các vấn đề về: vai trò, tính thiết thực, cấp bách, tầm quan trọng của việc học, rèn luyện Tiếng Anh trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, đặc biệt là các cơ hội về tìm kiếm việc làm, khả năng tiếp cận với những tiến bộ mới trong khoa học qua các tài liệu bằng tiếng Anh; tự tin hơn trong việc quảng bá du lịch trong tỉnh, trong nước với bạn bè quốc tế; giao lưu, đối thoại với các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp; trao đổi, thảo luận các phương pháp để học và rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh tốt hơn…

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo ra môi trường chia sẻ rộng rãi, định hướng việc rèn luyện, học tập, thực hành tiếng Anh hiệu quả cho cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Liên kết website