Thành lập Câu lạc bộ sáng tạo trẻ tại huyện Yên Khánh năm 2021

Chủ Nhật, 03/10/2021

Hưởng ứng Cuộc vận động Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình, giải pháp thu hút đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tích cực tham gia. Qua đó, đóng góp hàng nghìn ý tưởng, sáng kiến vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

2. CLB sáng tạo trẻ yên khánh

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Công văn số 1149-CV/TĐTN-PT  ngày 05/4/2021 về phân bổ chỉ tiêu số lượng ý tưởng sáng tạonăm 2021 nội dung sáng tạo được triển khai tới 100% các đối tượng là đoàn viên thanh niên của các cấp bộ Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục tiêu, cách thức tham gia, tạo điều kiện để cán bộ, ĐVTN, học sinh, sinh viên đề xuất ý tưởng, sáng kiến sáng tạo. Đồng thời tích cực tổ chức các diễn đàn về ý tưởng đổi mới sáng tạo, các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật… Thực hiện công tác triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thành lập mô hình câu lạc bộ sáng tạo trẻ. Ngày 03/10/2021 Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Lễ ra mắt câu lạc bộ sáng tạo trẻ và trang bị phương pháp tư duy sáng tạo cho thanh niên: Câu lạc bộ sáng tạo trẻ gồm có 8 thành viên CLB được thành lập nhằm mục đích phát triển tư duy sáng tạo, khơi dậy tiềm năng trong các lứa tuổi thanh niên huyện Yên Khánh, cũng trong chương trình BTV Huyện đoàn tổ chức tập huấn, trao đổi và trang bị những kiến thức về tư duy sáng tạo cho CLB và cán bộ đoàn chủ chốt các xã, thị trấn.

 

                                                 BAN PHONG TRÀO.

Liên kết website