Thành lập Câu lạc bộ sáng tạo trẻ tại huyện Kim Sơn năm 2021

Thứ Hai, 05/04/2021
Hưởng ứng Cuộc vận động Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình, giải pháp thu hút đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tích cực tham gia. Qua đó, đóng góp hàng nghìn ý tưởng, sáng kiến vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

1.Ảnh ra mắt CLB sáng tạo trẻ KS B


Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Công văn số 1149-CV/TĐTN-PT  ngày 05/4/2021 về phân bổ chỉ tiêu số lượng ý tưởng sáng tạo năm 2021  nội dung sáng tạo được triển khai tới 100% các đối tượng là đoàn viên thanh niên của các cấp bộ Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục tiêu, cách thức tham gia, tạo điều kiện để cán bộ, ĐVTN, học sinh, sinh viên đề xuất ý tưởng, sáng kiến sáng tạo. Đồng thời tích cực tổ chức các diễn đàn về ý tưởng đổi mới sáng tạo, các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật… Thực hiện công tác triển khai chỉ đạo cảu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thành lập mô hình câu lạc bộ sáng tạo trẻ. Ban thường vụ Huyện đoàn Kim Sơn chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn; Đoàn, chi đoàn trực thuộc, đặc biệt là Đoàn  các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy sáng tạo trong thanh thiếu niên và nhi đồng; vận động, thành lập các câu lạc bộ sáng tạo trẻ để đoàn viên thanh niên đóng góp các ý tưởng sáng tạo trong học tập, trong tổ chức hoạt động đoàn, trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo môi trường rèn luyện tư suy sáng tạo cho đoàn viên thanh niên.  Chỉ đạo đoàn các trường THPT, TT GDNN-GDTX thành lập các câu lạc bộ sáng tạo trẻ gồm những em đam mê nghiên cứu khoa học, yêu thích công nghệ, để lên ý tưởng và hoàn thiện các sản phẩm, đẩy mạnh tham gia các cuộc thi về khoa học kỹ thuật trong nhà trường, trong đó có cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên và Nhi đồng hàng năm. Ngày 24/9/2021, chỉ đạo điểm Đoàn trường THPT Kim Sơn B đã ra mắt CLB sáng tạo trẻ của trường gồm 20 thành viên.

 

                                                 BAN PHONG TRÀO.

Liên kết website