Thành lập Câu lạc bộ sáng tạo trẻ tại huyện Gia Viễn năm 2021

Thứ Tư, 15/09/2021

Hưởng ứng Cuộc vận động Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình, giải pháp thu hút đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tích cực tham gia. Qua đó, đóng góp hàng nghìn ý tưởng, sáng kiến vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

sang tao GV

       Ban Thường vụ Huyện đoàn Gia viễn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục tiêu, cách thức tham gia, tạo điều kiện để cán bộ, ĐVTN, học sinh, sinh viên đề xuất ý tưởng, sáng kiến sáng tạo đồng thời tích cực tổ chức các diễn đàn về ý tưởng đổi mới sáng tạo, các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật… Thực hiện công tác triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thành lập mô hình câu lạc bộ sáng tạo trẻ. Ngày 15/9/2021 Ban Thường vụ Huyện đoàn  phối hợp Trường THPT Gia Viễn A xây dựng 01 mô hình câu lạc bộ sáng tạo trẻ. Câu lạc bộ gồm 20 thành viên, do thầy Vũ Hữu Thành làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên theo tháng. Các thành viên CLB có trách nhiệm khảo sát nguyện vọng, năng khiếu của học sinh toàn trường, tham mưu Ban giám hiệu nhà trường phân công giáo viên hướng dẫn, giao giáo viên chủ nhiệm xây dựng ý tưởng cho lớp làm sản phẩm thi đua.

                                                 BAN PHONG TRÀO

 

Liên kết website