Thành đoàn Ninh Bình Tổ chức Hội nghị triển khai và quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Thứ Hai, 30/10/2023

Thành đoàn Ninh Bình Tổ chức Hội nghị triển khai và quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Ninh Bình năm 2023, Hướng dẫn số 77-HD/TĐTN-XDĐ ngày 04/3/2022 về việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 – 2026; Kế hoạch số 210-KH/TĐTN-XDĐ ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2026; được sự nhất trí của Thường trực Thành uỷ, sáng ngày 28/10/2023 tại Hội trường Thành uỷ Ninh Bình, Ban Thường vụ Thành đoàn Ninh Bình tổ chức Hội nghị học tập 02 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2023.

Đồng chí Dương Đức Cường – Phó Bí thư Thành đoàn chủ trì hội nghị, thành phần tham gia hội nghị gồm các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Thành đoàn Ninh Bình khoá XX, các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt là Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn thuộc thành phố và 250 đồng chí đoàn viên, thanh niên các xã, phường, trường học, lực lượng vũ trang, cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc thành phố.

 

Đồng chí Dương Đức Cường – Phó Bí thư Thành đoàn Ninh Bình phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành uỷ đã trực tiếp truyền đạt tới hội nghị chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”, đồng chí Trần Thị Tuyết Trinh – Phó Giám đốc Trung tâm chính trị Thành uỷ truyền đạt chuyên đề “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Cũng tại hội nghị, các đồng chí giảng viên và cán bộ, đoàn viên thanh niên tham dự hội nghị đã sôi nổi cùng nhau thảo luận, trao đổi, hỏi đáp những nội dung có liên quan đến hai chuyên đề tạo nên không khí vui tươi, gần gũi, nâng cao hiệu quả học tập.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Ninh Bình truyền đạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”

 

 

 

Đồng chí Trần Thị Tuyết Trinh – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành uỷ Ninh Bình truyền đạt chuyên đề “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên”

Thông qua việc học tập đã giúp các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên thành phố nhận thức sâu sắc về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; bồi dưỡng, thúc đẩy tinh thần cách mạng, xung kích tình nguyện, tư duy sáng tạo, nhạy bén của thanh niên trong thời kỳ mới, nêu cao quyết tâm cống hiến trí tuệ, sức trẻ xây dựng quê hương Ninh Bình nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung ngày càng phát triển, giày mạnh, văn minh; đồng thời thông qua đó giúp cho mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên thành phố hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ mình trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Thành đoàn Ninh Bình

 

Liên kết website