Tam Điệp tổ chức sinh hoạt chi đoàn tháng 3 theo chủ điểm với Chủ đề "Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

Thứ Sáu, 02/04/2021

Nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò, niềm tự hào, vinh dự là người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thành đoàn Tam Điệp đã chỉ đạo 100% Chi đoàn trong toàn huyện tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” từ ngày 01/3 đến ngày 26/3/2021.

 202110190804tam điệp

Kết quả đã có 100% Chi đoàn tổ chức Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm ở tất cả các khối xã thị trấn, HCSN - LLVT, đoàn trường học. Tại các buổi sinh hoạt, ngoài những nội dung sinh hoạt về tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng, công hiến và trường thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các Chi đoàn còn chủ động kết hợp nhiều nội dung sinh hoạt và lựa chọn nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, hấp dẫn, phù hợp với tình hình thực tế như: tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền phân loại rác thải, chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, tổ chức các trò chơi, giao lưu văn nghệ... Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi đoàn đã nâng cao chất lượng của các Chi đoàn từ đó khắc phục tình trạng các buổi sinh hoạt Chi đoàn diễn ra tẻ nhạt, chỉ dừng lại ở việc đọc – nghe thụ động.

Liên kết website