Ninh Bình: Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Hai, 06/11/2023

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Sáng ngày 5/11, tại Hội trường Tỉnh đoàn, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Chính Thức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Tỉnh đoàn và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

 


Tại hội nghị, đồng chí Bùi Chính Thức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đã phổ biến, quán triệt, phân tích cũng như liên hệ thực tế các nội dung nội dung cơ bản Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cai chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. 

Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban xây dựng Đoàn

Cùng chuyên mục
Liên kết website