Ninh Bình: triển khai mô hình “Cán bộ Đoàn trách nhiệm”

Thứ Ba, 10/10/2023

         Thực hiện Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn kết luận tại Hội nghị lần thứ sáu của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai xây dựng mô hình “Cán bộ Đoàn trách nhiệm” trong thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn trong khối cán bộ, công chức, viên chức.

Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai mô hình "Cán bộ đoàn trách nhiệm" trong khối cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

           Đây là một trong những Mô hình hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong khối cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và tích cực cho các đồng chí cán bộ Đoàn. Mô hình “Cán bộ Đoàn trách nhiệm” được xây dựng với mục tiêu đưa ra các tiêu chí cụ thể về rèn luyện tác phong và thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn. Các tiêu chí này bao gồm: nghiêm túc, trung thực, tận tâm, tích cực và học hỏi.

           Mô hình “Cán bộ Đoàn trách nhiệm” từ khi được triển khai đã giúp cán bộ Đoàn các đơn vị có ý thức, tác phong, lề lối làm việc, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của các đơn vị. Mô hình giúp đổi mới phong cách làm việc; cụ thể hóa nhiều việc làm thiết thực, tránh hình thức, nhất là các hoạt động tình nguyện, xung kích vì cộng đồng đã tích cực tham gia và tổ chức như: Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính, Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng, Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện.

Ngày thứ 7 tình nguyện

Ngày chủ nhật xanh

         Đa số cán bộ Đoàn các cơ sở đã thực hiện nghiêm túc các tiêu chí quy định trong mô hình, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện mô hình này. Các cán bộ Đoàn đã tham gia đào tạo và đưa ra các kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng đơn vị cơ sở, đảm bảo tính hiệu quả và đồng bộ của công tác Đoàn.

Ban Xây dựng Đoàn.

Cùng chuyên mục
Liên kết website