Ninh Bình: Giám sát tại Huyện đoàn Hoa Lư

Thứ Sáu, 08/04/2022

Chiều ngày 08/4/2022, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề năm 2022 tại Huyện đoàn Hoa Lư. Tham dự Đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Phương Hà, UVBCH, Trưởng ban Xây dựng Đoàn, Ủy viên UBKT Tỉnh đoàn cùng các đồng chí trong đoàn giám sát.

Với nội dung giám sát: Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành Huyện đoàn đã xây dựng Quy chế hoạt động và phân công công việc cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành. Ban Chấp hành Huyện đoàn duy trì chế độ hội họp sơ kết, tổng kết theo đúng điều lệ Đoàn; biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác Đoàn, Hội, Đội.

Quang cảnh Hội nghị

Ban Chấp hành xây dựng quy chế làm việc, phân công các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành phụ trách cơ sở, phụ trách từng mảng công việc… Ban chấp hành Huyện đoàn đã ban hành 32 Chương trình, 26 Kế hoạch hành động, thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết, Kết luận, Đề án của Đoàn cấp trên. Huyện đoàn đã tổ chức 11 cuộc giám sát; 02 cuộc phản biện; 56 cuộc kiểm tra chuyên đề. Hằng năm, tổ chức, kiểm tra 11 đơn vị cấp xã, thị trấn và 10 chi đoàn cơ sở về kết quả thực hiện Chương trình công tác năm, tháng Thanh niên.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Ngọc Hòa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi giám sát của UBKT Tỉnh đoàn. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, hạn chế của Huyện đoàn Hoa Lư. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn tập trung hơn nữa, quan tâm, để tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hoa Lư./.

Ban Xây dựng Đoàn

Liên kết website