NINH BÌNH: GIẢI PHÁP MỚI NHẰM PHÁT TRIỂN VÀ CỦNG CỐ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN, HỘI TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC

Thứ Sáu, 14/10/2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi và gắn với tình hình thực tế tại địa phương, Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, cấp uỷ địa phương các huyện, thành Đoàn về việc phát triển và củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh rà soát các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, tình hình công nhân là thanh niên trong doanh nghiệp, sau đó tăng cường công tác tiếp xúc, trao đổi thông tin, đối thoại với chủ các doanh nghiệp, giúp chủ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn khi gặp phải. Đồng thời, tích cực phối hợp với Ban Dân vận các huyện, thành ủy để cùng Đoàn thanh niên đi vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhất là những doanh nghiệp ngoài nhà nước đã có tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn.

Thành lập Chi đoàn công ty TNHH Xuân Thắng

Tính đến tháng 11/2022 đã có 17 tổ chức Đoàn, Hội được thành lập vượt chỉ tiêu đề ra (15 tổ chức Đoàn, Hội). Trong công tác triển khai, chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành công văn số 1592-CV/TĐTN-XDĐ ngày 18/01/2022 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020” đến Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, từ đó các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, phù hợp, thiết thực với điều kiện cụ thể, chăm lo xây dựng tổ chức vững mạnh, thực sự là sợi dây kết nối lợi ích giữa đoàn viên, thanh niên đang làm việc tại doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, để đảm bảo sát với tình hình thực tế tại cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị, đi làm việc tại các cơ sở để tiếp xúc và vận động chủ doanh nghiêp, trong đó có buổi diễn đàn xây dựng tổ chức Đoàn – Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu chung cư. Tại diễn đàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm của các đồng chí đại biểu về dự. Anh Nguyễn Thế Hùng, Bí thư Chi đoàn công ty chia sẻ: Sau khi thành lập, chúng tôi được phân công sinh hoạt chung với Cụm đoàn cơ quan doanh nghiệp, trường học, được hướng dẫn tham gia nhiều hoạt động chung cùng các xã, phường và nhiều cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, đoàn viên ngày càng năng động hơn, thêm đoàn kết, gắn bó với chi đoàn và tập thể công ty hơn. Thông qua chi đoàn, các đoàn viên đã chủ động đề xuất những tâm tư, nguyện vọng, ý tưởng sáng tạo tới ban lãnh đạo công ty, góp phần gia tăng hiệu quả công việc.

Đ/c Bùi Xuân Tùng, Uỷ viên BCH Tỉnh đoàn đọc báo cáo đề dẫn tại Diễn đàn

Kết luận tại Diễn đàn, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị để việc thành lập các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn khối doanh nghiệp, trong thời gian tới cần tập trung làm tốt một số nội dung như:

- Tiếp tục tập trung quán triệt mục đính, ý nghĩa của Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 13/3/2017; Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”Kế hoạch số 234-KH/TĐTN-ĐKTHTN ngày 08/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU tới các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, chủ doanh nghiệp.

- Khảo sát, nắm chắc tình hình doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Quan tâm tuyên truyền, vận động thuyết phục đối với những doanh nghiệp có đủ điều kiện để thành lập tổ chức Đoàn, Hội; ưu tiên phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong những doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong những doanh nghiệp có đông lao động là đối tượng đoàn viên, thanh niên.

- Chủ động trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp.

- Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh phân công 01 đồng chí Thường trực trực tiếp phụ trách chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”.

Ban Xây dựng Đoàn

Liên kết website