Ninh Bình: 100% Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh học tập lý luận chính trị năm 2022

Thứ Tư, 08/06/2022

Thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022, ngày 08/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức hội nghị học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2022.

Việc học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh được Ban Thường vụ tỉnh đoàn triển khai thực hiện một cách thường xuyên, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của đơn vị nhằm giúp cán bộ cơ quan nâng cao trình độ lý luận chính trị phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình hiện nay; góp phần bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh, nhận thức chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực công tác, thực sự tiên phong, gương mẫu trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Chính Thức – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh làm rõ mục đích yêu cầu và sự cần thiết của hội nghị nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Đồng chí Phó Bí thư cũng nhận mạnh, yêu cầu toàn bộ cán bộ cơ quan thực hiện nghiêm theo quy định; học tập nghiêm túc, hiệu quả, thực chất, chuẩn bị kỹ về nội dung. Đồng thời, việc học tập lý luận chính trị sẽ được gắn với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh. Tại hội nghị, 100% cán bộ cơ quan chuyên trách đã được nghe các đồng Thường trực Tỉnh đoàn trao đổi 2 chuyên đề: Chuyên đề 1: Tư tưởng và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Chuyên đề 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến xây dựng đất nước. 

Quang cảnh hội nghị

Ngoài ra, cán bộ Cơ quan cũng được thông tin về các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đoàn; tuyên truyền về truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trao đổi các thông tin về tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên.

Kết quả, trong năm 2022, 100% (26/26) cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh đã tham gia học tập, thảo luận các vấn đề liên quan thực tiễn và lý luận về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay và đề ra nhiều giải pháp thực hiện chương trình công tác năm 2022. Bên cạnh đó, để đánh giá được chất lượng học tập, tiếp thu các chuyên đề, góp phần nâng cao hiệu quả của việc học tập lý luận chính trị, sau hội nghị, 100% cán bộ cơ quan đều tiến hành làm bài thu hoạch về nội dung học tập, kết quả 100% bài viết đều đạt chất lượng./.

Ban Xây dựng Đoàn

Liên kết website